Vui lòng chọn thông tin để tìm kiếm

Vui lòng nhập vào mã booking để tìm kiếm

Tour nước ngoài


a5d234c1-9970-46c2-aa2c-becc3f70e1df.jpg

SiemReap - AngKor - PhnomPenh 4N3Đ

Giá: 3,750,000đ 4,700,000đ

Khởi hành: 29/06/2017

Đặt tour
394b83ae-2f4c-41e3-8e93-af973bdfbf82.jpg

BoKor - Sihanouk - PhnomPenh 4N3Đ

Giá: 3,750,000đ 4,700,000đ

Khởi hành: 29/06/2017

Đặt tour
499f7544-c30c-43e5-ad2e-e1ffeb56052d.png

Đài Loan: Đài Bắc - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Trung 5N4Đ (EVA)

Giá: 10,990,000đ 14,200,000đ

Khởi hành: 29/06/2017

Đặt tour
9a866647-b725-461e-abc3-aeb521b7fec6.jpg

Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sĩ 4N3Đ

Giá: 24,990,000đ 33,000,000đ

Khởi hành: 29/06/2017

Đặt tour
1cb8c7bd-c041-4ede-8458-3b571cacef3b.jpg

Singapore 4N3Đ (4 sao)

Giá: 8,990,000đ 11,600,000đ

Khởi hành: 29/06/2017

Đặt tour
677e6d37-1de5-48f5-aeb3-ac7adc4a09eb.png

BangKok - Pattaya 5N4Đ (3 - 4 sao)

Giá: 6,500,000đ 8,350,000đ

Khởi hành: 29/06/2017

Đặt tour
a0316c11-04c5-4f9a-bf0e-c009ca0bb818.png

Đài Loan: Đài Bắc - Cao Hùng - Nam Đầu - Đài Trung 5N4Đ (VJ)

Giá: 11,490,000đ 14,700,000đ

Khởi hành: 30/06/2017

Đặt tour
b51a5c90-2a9a-4393-b331-96ab7c68cd17.jpg

Singapore 3N2Đ (4 sao)

Giá: 7,490,000đ 9,600,000đ

Khởi hành: 30/06/2017

Đặt tour
c555a8ce-a43e-4c62-8fe4-94106fb4b3c4.jpg

Singapore - Malaysia 6N5Đ

Giá: 9,990,000đ 12,800,000đ

Khởi hành: 30/06/2017

Đặt tour
b800c6e3-efb1-4994-bdec-861828b4df89.png

SEOUL - NAMI - EVERLAND 5N4Đ 5*

Giá: 13,990,000đ 18,000,000đ

Khởi hành: 01/07/2017

Đặt tour
8d351e95-b24e-43e0-a092-f32965fc2a8b.png

Singapore - Indonesia - Malaysia 6N5Đ

Giá: 9,990,000đ 12,800,000đ

Khởi hành: 01/07/2017

Đặt tour

HOTLINE 24/7 và hỗ trợ trực tuyến